steptodown.com508057

İNSAN KAYNAKLARI

VİZYONUMUZ

Motivasyonu yüksek, kurum imajını koruyan ve yükselten, yenilikçi çalışmaları ön plana çıkaran, hizmete önem veren ve işini bir bütünün parçası olarak gören nitelikli insan kaynağını oluşturmak.

İNSAN KAYNAKLARI

MİSYONUMUZ

Teşekkülün amaç ve stratejilerini gerçekleştirecek insan kaynağını plânlamak, eğitmek, personel iş ve işlemlerini optimum düzeyde gerçekleştirmek, konusunda uzmanlaşmış, kurumu temsil yeteneği olan ve alanında yeni açılımlar ortaya koyabilen, özgüveni yüksek personele sahip olmak.

MEF OTOMASYON
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Mef Otomasyon insan kaynakları temel politikası;

MEF Otomasyon’un İnsan Kaynakları temel politikası, hem çalışanlarımızı hem de işyerimizi yücelten bir yaklaşım benimsemektedir. Çalışanlarımız, şirketimizin en büyük değeridir ve onların işbirliği, yaratıcılık ve bağlılığı, işyerimizin başarısını büyük ölçüde etkilemektedir.

Bu nedenle, çalışanlarımıza sadece işlerini değil, aynı zamanda kişisel ve profesyonel gelişimlerini de destekleyen bir ortam sunuyoruz. Aynı şekilde, işyerimizdeki pozitif bir kültür ve sürekli iyileştirme çabalarıyla şirketimizi daha da güçlendiriyoruz. Böylece hem çalışanlarımız hem de işyerimiz birlikte büyüyerek başarıya ulaşıyor.