AÇIKLAMA ve ÖZELLİKLERİ
İLGİLİ ÜRÜNLERİMİZ
EK1501-0010 | ID anahtarlı EtherCAT Bağlayıcı, tek modlu fiber optik
BİLGİ AL

Tek modlu fiber optik bağlantılı EK1501-0010 EtherCAT Bağlayıcı, fieldbus seviyesinde EtherCAT protokolü ile EtherCAT Terminalleri arasındaki bağlantıdır. Bağlayıcı, geçen telegramları Ethernet 100BASE-FX’ten E-bus sinyal gösterimine dönüştürür. Bir istasyon, bir bağlayıcı ve otomatik olarak algılanan ve proses görüntüsünde ayrı ayrı görüntülenen herhangi bir sayıda EtherCAT Terminalinden oluşur.

Özel özellikler:

bağlantı teknolojisi SC dubleks üzerinden 2 x tek modlu fiber optik bağlantı
20 km’ye kadar bağlantı uzunlukları
3 Değişken topolojilerin uygulanması için ID anahtarları
tüm sistemdeki EtherCAT Terminallerinin sayısı: 65.535’e kadar

EK1501-0010 iki SC dubleks soketine ve üç onaltılık kimlik anahtarına sahiptir. Bağlayıcı ağa üstteki Ethernet bağlantısı üzerinden bağlanır. Alt SC dubleks soketi, aynı segmentteki diğer EtherCAT cihazlarını bağlamak için kullanılabilir. Tek modlu fiber optik bağlantı, iki kuplör arasında 20 km’ye kadar mesafeleri kolaylaştırır. EtherCAT bileşenlerinden oluşan bir gruba onaltılık ID anahtarları aracılığıyla benzersiz bir ID atanabilir. Bu grup daha sonra EtherCAT ağı içinde herhangi bir konuma yerleştirilebilir. Bu nedenle değişken topolojiler kolayca uygulanabilir. Ayrıca, bir EtherCAT bağlantısı veya bir EtherCAT uzantısı, uzantı için veya bir hat veya yıldız topolojisi kurmak için kullanılabilir.

Her biri 24 V DC olan sistem ve saha beslemesi doğrudan kuplörde sağlanır. Bağlı EtherCAT Terminalleri, sağlanan sistem voltajından iletişim için gereken akımla beslenir. Bağlayıcı maksimum 5 V ve 2 A sağlayabilir. Daha fazla akım gerekiyorsa güç besleme terminalleri (örn. EL9410) entegre edilmelidir. Saha beslemesi, 10 A’e kadar güç kontakları aracılığıyla münferit I/O bileşenlerine iletilir.